Kilde: Statistisk Sentralbyrå 01.01.2014

SSB definisjon på tettsted: En hussamling skal registreres som et tettsted dersom det bor minst 200 personer der og avstanden mellom husene skal normalt ikke overstige 50 meter. Unntak kan forekomme. Tettsteder er geografiske områder som har en dynamisk avgrensing, og antall tettsteder og deres yttergrenser vil endre seg over tid avhengig av byggeaktivitet og befolkningsutvikling.

Her er listen over de mest folkerike tettstedene i 2014:

Bodø miniNr. 1

Bodø

Innbyggere: 39.384
Kommune: Bodø Kommune

 

 

 

 

Tromsø_miniNr. 2

Tromsø

Innbyggere: 33.319
Kommune: Tromsø Kommune

 

 

 

 

Harstad_miniNr. 3

Harstad

Innbyggere: 20.533
Kommune: Harstad Kommune

 

 

 

 

Her kommer det bildeNr. 4

Mo i Rana

Innbyggere: 18.592
Kommune: Rana Kommune

 

 

 

 

Tromsdalen_miniNr. 5

Tromsdalen

Innbyggere: 16.271
Kommune: Tromsø Kommune

 

 

 

 

Alta miniNr. 6

Alta

Innbyggere: 14.430
Kommune: Alta Kommune

 

 

 

 

Narvik_miniNr. 7

Narvik

Innbyggere: 14.202
Kommune: Narvik Kommune

 

 

 

 

Her kommer det bildeNr. 8

Mosjøen

Innbyggere: 9.686
Kommune: Vefsn Kommune

 

 

 

 

Kvaløysletta_miniNr. 9

Kvaløysletta

Innbyggere: 8.197
Kommune: Tromsø Kommune

 

 

 

 

Hammerfest topplisteNr. 10

Hammerfest

Innbyggere: 7.725
Kommune: Hammerfest Kommune