• Gandvik3
  • Gandvik2
  • Gandvik1

Gandvik

GandvikFakta:
– Gandvik er en liten bygd i Unjàrga Nesseby Kommune

Beliggenhet Gandvik:

– Ligger helt øst i kommunen, på sydsiden av Varangerfjorden
– Ligger ca. 3,5 mil øst for Varangerbotn og ca. 9 mil vest for Kirkenes