Karlsøy Kommune

Karlsøy KommuneKarlsøy KommunevåpenFakta om Karlsøy Kommune:
– Totalt innbyggere (1.jan 17): 2.273

Mest folkerike steder (1.jan 15):
– Hansnes 461

Kommunesenter: Hansnes
Region:
Nord-Troms
Kommunenummer: 1936
Offisiell nettside: www.karlsoy.kommune.no

Kommunens egen presentasjon: «Kommunen består av over 600 øyer og holmer, hvorav fem øyer med bosetning. Dette er Ringvassøya, Vannøya, Reinøya, Rebbenesøya og Karlsøya. Karlsøy er blant verdens viktigste eksportører av saltfisk, med Portugal, Spania og Brasil som primærmarked. Arbeidsplasser finnes også innefor offentlig sektor, jordbruk, havbruk, turisme, salg- og service. Kommunesenteret ligger på Hansnes på Ringvassøya. Herfra er det fastlandsforbindelse via Kvalsundtunnelen.

Kommunen har et rikt fugle- og dyreliv med spesielt store havørnkolonier. Øyene har gode forhold for jakt, fiske og friluftsliv. Naturen spenner fra karrig kystlandskap med bratte fjell ytterst i kommunen til skogkledde daler og fiskerike elver og vann lenger inn mot fastlandet.»

Kilder: www.ssb.no

Steder i Karlsøy Kommune: