• Ulvsvåg4
  • Ulvsvåg3
  • Ulvsvåg2
  • Ulvsvåg1

Ulvsvåg

UlvsvågFakta:
– Bygd i Hamarøy Kommune

Beliggenhet:
– Ligger nord i Salten
– Ligger langs E6, snaue to mil øst for Oppeid

Attraksjoner:

Anbefalinger:

Kilder: www.ssb.no