• Karlebotn3
  • Karlebotn2
  • Karlebotn1

Karlebotn

KarlebotnFakta:
– Karlebotn er en liten bygd i Unjàrga Nesseby Kommune

Beliggenhet Karlebotn:

– Ligger innerst i Karlebotn, en fjordarm innerst i Varangerfjorden
– Ca. fem km. syd for Varangerbotn