• Skaidi2
  • Skaidi1

Skaidi

SkaidiFakta Skaidi:

– Skaidi er en del av Kvalsund Kommune
– Bygda er trafikknutepunkt. Det er her riksveg 94 fra Kvalsund og Hammerfest, møter E6
– Populært hytteområde for folk fra Kvalsund- og Hammerfest Kommune
– Blir kalt «landet mellom to elver som renner sammen»

Beliggenhet:
– Ligger langs E6, ca. 25 km. øst for Kvalsund og ca. 55 km. sørøst for Hammerfest

Attraksjoner:
– Lakseelven Repparfjordelva som renner gjennom bygda
– Flott terreng for friluftsliv både sommer og vinter

Kilder: www.wikipedia.org