Hansnes-Karlsøy-Vannøy

Hansnes-Karlsøy-VannøyFerge miniFakta Hansnes-Karlsøy-Vannøy:

– Trafikkerer mellom stedene Hansnes-Karlsøy-Vannøy (Skåningsbukta) .
– Rutenummer 185
– Trafikkeres av Torghatten Nord AS

Beliggenhet:
– Nordøst i Karlsøy Kommune i Nord-Troms

Overfartstider:
– Hansnes-Karlsøy ca. 35 min.
– Karlsøy-Vannøy ca. 25 min.
– Vannøy-Hansnes ca. 35 min.

Rutetider:
– Dette er et helårssamband
– Se rutetidene

Ferge:
– M/F Malangen