• Smelror

Smelror

Smelror_vardøFakta Smelror:

– Er en del av Vardø Kommune

Beliggenhet:
– Ligger på fastlandet vest for Vardø by

Kilder: www.wikipedia.org