Ofotbanen

TogOfotbanen er en 43 km. lang og spektakulær jernbanestrekning fra Narvik til riksgrensen mot Sverige. Banen, som regnes som en av verdens vakreste jernbanestrekninger, har videre forbindelse med det Svenske jerbanenettet og det Norske nettet i sør. Hovedtrafikken er tog lastet med jernmalm. Det fraktes imidlertid også annet gods og det er daglige avganger med persontog. Malmtransporten øker. Det gjør også godstransport fra Oslo. I motsatt retning sendes store mengder fisk.

Så langt er det transportert mer enn 1 milliard tonn jernmalm på Ofotbanen. Det forventes trafikkøkning i togtrafikken i fremtiden, noe som gir behov for å øke kapasiteten. Krysningsspor må forlenges og det må også bygges nye krysningsspor. Det utredes også mulighet for dobbeltspor.

Per januar 2015 krysser Ofotbanen 7 bruer, går gjennom 23 tunneler og har 43 planoverganger. Totalt var det 5 operative stasjoner på banen. Banen har elektrisk drift og fjernstyring

Mer info: www.jernbaneverket.no

Historien om Ofotbanen:

I flere hundre år hadde man vært klar over at fjellene Kiirunavaara og Luossayara i Lappland, inneholdt noen av verdens største forekomster av jernmalm. Utfordringen var å få fraktet jernmalmen til markedene. Etter flere hundre år med frakt på innsjøer, med elvebåter og med reinsdyr, begynte man på begynnelsen av 1800 tallet å se på muligheten for å bygge en jernbane. I utgangspunktet var det lettest å bygge østover til Botnviken. Utfordringen var at den er islagt i lange perioder om vinteren. Man valgte derfor også å se vestover og den isfrie havnen i Narvik pekte seg ut som et godt alternativ. De første frøene til det som skulle bli Ofotbanen var sådd.

Planleggingen og byggingen skulle vise seg å bli en lang og tidkrevende prosess. Konsesjon for bygging og drift av jernbanen ble innvilget i 1883. Arbeidet med å bygge var imidlertid meget komplisert og kostet både mye tid og penger. Høydeforskjellen på 500 meter fra havet og opp til Bjørnfjell, gjorde jernbanen til en av de største ingeniørbragdene på den tiden. Parallelt med at man bygde på Norsk side, ble det også bygd tjernbane til Botnviken. Det første selskapet gikk til slutt konkurs og byggingen stoppet opp.

Det svenske gruveselskapet LKAB ble stiftet i 1890. I 1898 bestemte både den norske og svenske regjeringen å gjenoppta byggingen av banen. Fra Rombaksbotn ble det bygd en anleggsvei over til svensk side. Skip leverte varer i Rombaksbotn. Disse ble så distribuert til de ulike byggepunktene. Det vokste også opp et eget samfunn med rundt 500 mennesker og en omfattende bebyggelse. På svensk side ble gruvebyen Kiruna grunnlagt i 1900. Arbeidet med banen gikk etter planen og 15. november 1902 ble den svenske Malmbanen og Ofotbanen koblet sammen.

Stasjoner på Ofotbanen: Narvik – Rombak – Katterat – Søsterbekk – Bjørnfjell – Riksgränsen (Sverige)

narvik stasjon ofotbanen

Narvik Stasjon

rombak ofotbanen

Rombak

katterat ofotbanen

Katterat

sosterbekk ofotbanen

Søsterbekk

bjornfjell ofotbanen

Bjørnfjell

riksgransen ofotbanen

Riksgränsen