• Djupvik7
  • Djupvik6
  • Djupvik5
  • Djupvik4
  • Djupvik3
  • Djupvik2
  • Djupvik1

Djupvik

DjupvikFakta:
– Djupvik er et tettsted i Kåfjord Kommune

Beliggenhet:
– Ligger på østsiden av Lyngenfjorden i Nord-Troms
– Ligger langs E6 ca. to mil nord for Olderdalen

Anbefalinger  Djupvik: