• Skarvdalen2
  • Skarvdalen1

Skarvdalen

SkarvdalenFakta Skarvdalen:

– Skarvdalen er en bygd i Kåfjord Kommune

Beliggenhet:
– Ligger på sørsiden av Kåfjorden i Nord-Troms
– Ligger langs E6 ca. 1 mil vest for Birtavarre