• Røst9
  • Røst8
  • Røst7
  • Røst6
  • Røst5
  • Røst4
  • Røst3
  • Røst2
  • Røst1

Røstlandet

RøstlandetFakta Røstlandet:

– Innbyggere (1.jan 15): 385. Totalt 545 i kommunen
– Administrasjonssentrum i Røst Kommune
– Det høyeste punktet på Røstlandet rager 11 moh.
– Fiskevær helt syd i Lofoten
– Folketallet mer enn fordobles på vinteren under Lofotfisket

Beliggenhet:
– Helt syd i Lofoten. Ca.10 mil vest for Bodø

Kilder: www.wikipedia.org, www.rost.kommune.no & www.ssb.no