• Kvalsund6
  • Kvalsund5
  • Kvalsund4
  • Kvalsund3
  • Kvalsund2
  • Kvalsund1

Kvalsund

KvalsundFakta Kvalsund:

– Innbyggere (1.jan 15): 300. Totalt 1.049 i kommunen
– Kvalsund er administrasjonssentrum i Kvalsund Kommune
– Kvalsundbrua (bygd 1977) er verdens nordligste hengebro

Beliggenhet:
– Ligger vest i Kvalsund Kommune langs riksveg 94
– Ligger ca. 30 km. sør-øst for Hammerfest

Kilder: www.wikipedia.org & www.ssb.no