Karasjok Kommune

Karasjok KommuneKarasjok KommunevåpenFakta om Karasjok Kommune:
– Totalt innbyggere (1.jan 17): 2.696

Mest folkerike steder (1.jan 15):
– Karasjok 1.839

Region: Vest-Finnmark
Kommunenummer: 2021
Offisiell nettside: www.karasjok.kommune.no

Kommunen har ca. 80% samisk bosetning, i tilegg til både norsk og finsk. De viktigste næringene er reindrift og jordbruk, men det er offentlig forvaltning og tjenesteyting som sysselsetter flest. Her finner man blant annet Sametinget, NRK Sapmi og en rekke andre museer og institusjoner.

Kilder: www.ssb.no

Se steder i Karasjok Kommune:

Karasjok

Karasjok