Nasjonale turistveger

Nasjonal turistveg logoFakta: Statens Vegvesen har definert totalt 18 norske vegstrekninger som Nasjonale turistveger. Vegene skal i seg selv fremstå som egne turistattraksjoner. Et eget arkitekturråd skal sikre høy visuell kvalitet på utsiktspunkt og rasteplasser langs strekningene. Det er et eget kvalitetsråd som har det faglige ansvaret for satsingen. Til slutt er det også et kunstråd som har ansvaret for kunstverk langs vegene.

Beliggenhet: I hele Norge. 6 av vegstrekninger ligger i Nord-Norge
Attraksjoner: Alle turistvegene har sitt eget særpreg og sine egne attraksjoner

Offisiell nettside: www.nasjonaleturistveger.no

De 6 Nasjonale turistveger i Nord-Norge:

Nasjonal turistveg Helgeland

Svolvær Hurtigruten

Nasjonal turistveg Lofoten

Nasjonal turistveg Andøya

Nasjonal turistveg Senja