Jernbane i Nord-Norge

Jernbane hoved

Fakta om Jernbane i Nord-Norge

Helt siden starten av 1900 tallet, har jernbane vært svært viktig både for gods- og persontransport i Nord-Norge. Godstrafikken er stadig økene og det har også de senere årene blitt mye lokal persontransport. Det er kun Nordland av de tre fylkene som har jernbane i Nord-Norge. Til gjengjeld finnes det her to baner, Nordlandsbanen (Trondheim til Bodø) og Ofotbanen (Narvik til riksgrensen mot Sverige)

Ofotbanen ble til som et resultat av at Svenske malmprodusenter trengte en isfri havn for utskipning av jernmalm. På grunn av utfordringer med mye is i Botnviken, bestemte man seg derfor å legge jernbane til Narvik. Banen stod klar allerede i 1902 og er i dag en av verdens mest spektakulære jernbanestrekninger.

Nordlandsbanen ble påbegynt omtrent på samme tidspunkt, men det skulle ta 60 år før den nådde helt til Bodø. Banen er en vakker reise fra Trondheim, gjennom dype skoger, vakre fjorder og over Saltfjellet før man når Salten og endestasjonen helt ute ved havet i Bodø.

NordlandsbanenNordlandsbanen

Jernbane fra Trondheim til Bodø med en totallengde på 726 kilometer. Nordlandsbanen ble fullført til Bodø i 1962. Banen er viktig både for person- og godstransport og har godsterminaler i Mosjøen, Mo i Rana, Fauske og Bodø. Mellom Rognan, Fauske og Bodø er det betydelig lokaltrafikk av persontog. Denne strekningen går under navnet Saltenpendelen.

Stasjoner i Nordland: Bodø – Mørkved – Tverlandet – Valnesfjord – Fauske – Rognan – Røkland – Lønsdal – Dunderland – Skonseng – Mo i Rana – Bjerka – Drevvatn – Mosjøen – Trofors – Svenningdal – Majavatn

 

Ofotbanen hoved

Ofotbanen

43 km. lang og spektakulær jernbanestrekning fra Narvik til riksgrensen mot Sverige. Stod ferdig i 1902. Banen har derifra forbindelse med det Svenske jerbanenettet og videre det Norske nettet i sør.

Hovedtrafikken er malmtog. Men det fraktes også annet gods og det er daglige avganger med persontog. Malmtransporten øker. Det gjør også godstransport fra Oslo. I motsatt retning sendes store mengder fisk.

Stasjoner: Narvik – Rombak – Katterat – Søsterbekk – Bjørnfjell – Riksgränsen (Sverige)

 

Mer info: www.jernbaneverket.no