Kilde: Statistisk Sentralbyrå 01.01.2014

SSB definisjon på tettsted: En hussamling skal registreres som et tettsted dersom det bor minst 200 personer der og avstanden mellom husene skal normalt ikke overstige 50 meter. Unntak kan forekomme. Tettsteder er geografiske områder som har en dynamisk avgrensing, og antall tettsteder og deres yttergrenser vil endre seg over tid avhengig av byggeaktivitet og befolkningsutvikling.

Her er listen over de minst folkerike tettstedene i 2014:

Kiberg_topplisteNr. 1

Kiberg

Innbyggere: 203
Kommune: Vardø Kommune

 

 

 

 

Her kommer det bildeNr. 2

Risøyhamn

Innbyggere: 205
Kommune: Andøy Kommune

 

 

 

 

KåfjordsbotnBirtavarre_topplisteNr. 3

Kåfjordsbotn/Birtavarre

Innbyggere: 208
Kommune: Kåfjord Kommune

 

 

 

 

Her kommer det bildeNr. 4

Toft

Innbyggere:
Kommune: Brønnøy Kommune

 

 

 

 

Her kommer det bildeNr. 5

Alternes

Innbyggere: 224
Kommune: Rana Kommune

 

 

 

 

Her kommer det bildeNr. 6

Tjøtta

Innbyggere: 226
Kommune: Alstahaug Kommune

 

 

 

 

Tennevoll_topplisteNr. 7

Tennevoll

Innbyggere: 234
Kommune: Lavangen Kommune

 

 

 

 

Her kommer det bildeNr. 8

Skjold

Innbyggere: 246
Kommune: Målselv Kommune

 

 

 

 

Her kommer det bildeNr. 9

Forsøl

Innbyggere: 248
Kommune: Hammerfest Kommune

 

 

 

 

Her kommer det bildeNr. 10

Skjelnan

Innbyggere: 249
Kommune: Tromsø Kommune